«

»

Korálky v pondělí

ZAČÍNÁME 21. ledna 2019

 

K O R Á L K Y

v pondělí

Není nic krásnějšího, než si užívat legrace, pohybu a hry se svým dítětem. Důležitou výhodou je i možnost sdílet své dojmy z rodičovství s dalšími rodiči stejně starých dětí.

Korálky jsou hravé cvičení rodičů s dětmi pod vedením lektorky.

Modré korálky – jsou určené pro děti od 24 měsíců do 36 měsíců. V tomto období je pro děti cvičení s rodiči hlavně hrou a zábavou. Děti překonávají větší překážky a prohlubujeme jejich zkušenosti s dosavadními cviky. Do lekcí jsou zařazovány těžší prvky např. kladina nebo velké šikmé plochy. Prohlubujeme u dětí základní dovednosti s míčem (házení, kopání). Učíme se skákat nejrůznějšími způsoby a tím rozvíjíme obratnost a rychlost. Podporujeme jejich nové dovednosti, orientaci v prostoru a vazbu dětí mezi sebou. Nezapomínáme ani na taneční prvky, písničky, říkanky, tvoření a různé pomůcky.

09:00 – 09:45 hodin kapacita naplněna

Zelené korálky – jsou určené pro děti od 18 měsíců do 23 měsíců. V tomto období se chůze stává velkou součástí pohybu dítěte. Učíme se novým dovednostem a spolupráci dětí. Zdokonalujeme hrubou a jemnou motoriku. Lekce jsou plné pohybu, tanečků, výtvarných a tvořivých hrátek. Cvičení doprovázíme říkadly a písničkami, tím podporujeme rozvoj řeči a vnímání rytmu. Při cvičení používáme i pomůcky např. padák, míče, obruče, šátky aj.

10:00 – 10:45 hodin kapacita naplněna

Červené korálky – cvičení rodičů s dětmi od 12 do 17 měsíců na podporu správného psychomotorického rozvoje včetně jemné motoriky. Do lekcí zařazujeme koordinační cvičení. Děti zkouší překonávat různé překážky, tím cvičíme rovnováhu a posilujeme celé tělo. Převažují spíše prvky hry matky s dítětem, jako podpora vazby mezi s sebou. Cvičení je doprovázeno písničky a říkadly, používáme i pomůcky jako je padák, šátky, tunely, měkká stavebnice aj.

11:00 – 11:45 hodin volná místa

Kde: Wellness Centrum; Generála Hlaďo 20; Nový Jičín; 1. patro

Cena: 80 Kč (18 lekcí v bloku) = 1.440 Kč

Cvičení vede: Ing. Kateřina Hubová

Blok bude otevřen při minimálně 6 přihlášených

Přihlásit se můžete osobně v MOZAICE rodinném centru nebo vyplňte přihlášku zde a zašlete na e-mail mozaika@mozaikanj.cz

 

Mozaika – Vaše rodinné centrum, Hoblíkova 34, Nový Jičín, +420 777 975 318 www.mozaikanj.czmozaika@mozaikanj.cz