«

»

Korálky v úterý

OTEVÍRÁME DVĚ NOVÉ SKUPINKY!!!

ZAČÍNÁME 27.2.2018

 

K O R Á L K Y

Není nic krásnějšího, než si užívat legrace, pohybu a hry se svým dítětem. Důležitou výhodou je i možnost sdílet své dojmy z rodičovství s dalšími rodiči stejně starých dětí.

Korálky jsou hravé cvičení rodičů s dětmi pod vedením lektorky.

Červené Korálky – cvičení rodičů s dětmi od 12 měsíců – 17 měsíců na podporu správného psychomotorického rozvoje včetně jemné motoriky. Do lekcí zařazujeme koordinační cvičení. Děti zkouší překonávat různé překážky, tím cvičíme rovnováhu a posilujeme celé tělo. Převažují spíše prvky hry matky s dítětem, jako podpora vazby mezi s sebou. Cvičení je doprovázeno písničky a říkadly, používáme i pomůcky jako je padák, šátky, tunely, měkká stavebnice aj.

úterý 9:00 – 9:45 hodin

 

Zelené Korálky – jsou určené pro děti od 18 měsíců do 23 měsíců. V tomto období se chůze stává velkou součástí pohybu dítěte. Učíme se novým dovednostem a spolupráci dětí. Zdokonalujeme hrubou a jemnou motoriku. Lekce jsou plné pohybu, tanečků, výtvarných a tvořivých hrátek. Cvičení doprovázíme říkadly a písničkami, tím podporujeme rozvoj řeči a vnímání rytmu. Při cvičení používáme i pomůcky např. padák, míče, obruče, šátky aj.

úterý 10:00 – 10:45 hodin 

Kde: Wellness Centrum; Generála Hlaďo 20; Nový Jičín; 1. patro

Cena: 70 Kč (13 lekcí v bloku) = 910 Kč

Cvičení vede: Ing. Kateřina Hubová

Blok bude otevřen při minimálně 6 přihlášených

Přihlásit se můžete osobně v RC MOZAIKA nebo vyplňte přihlášku zde a zašlete na e-mail mozaika@mozaikanj.cz

 

Mozaika – Vaše rodinné centrum, Hoblíkova 34, Nový Jičín, +420 777 975 318 www.mozaikanj.czmozaika@mozaikanj.cz