«

»

Korálky v pondělí

ZAČÍNÁME 10. září 2018

 

K O R Á L K Y

v pondělí

Není nic krásnějšího, než si užívat legrace, pohybu a hry se svým dítětem. Důležitou výhodou je i možnost sdílet své dojmy z rodičovství s dalšími rodiči stejně starých dětí.

Korálky jsou hravé cvičení rodičů s dětmi pod vedením lektorky.

Zelené korálky – jsou určené pro děti od 18 měsíců do 23 měsíců. V tomto období se chůze stává velkou součástí pohybu dítěte. Učíme se novým dovednostem a spolupráci dětí. Zdokonalujeme hrubou a jemnou motoriku. Lekce jsou plné pohybu, tanečků, výtvarných a tvořivých hrátek. Cvičení doprovázíme říkadly a písničkami, tím podporujeme rozvoj řeči a vnímání rytmu. Při cvičení používáme i pomůcky např. padák, míče, obruče, šátky aj.

9:00 – 9:45 hodin KAPACITA NAPLNĚNA

Červené korálky – cvičení rodičů s dětmi na podporu správného psychomotorického rozvoje včetně jemné motoriky. Do lekcí zařazujeme koordinační cvičení. Děti zkouší překonávat různé překážky, tím cvičíme rovnováhu a posilujeme celé tělo. Převažují spíše prvky hry matky s dítětem, jako podpora vazby mezi s sebou. Cvičení je doprovázeno písničky a říkadly, používáme i pomůcky jako je padák, šátky, tunely, měkká stavebnice aj.

10:00 – 10:45 hodin;  12 – 17 měsíců – chodící děti KAPACITA NAPLNĚNA

11:00 – 11:45 hodin;  11 – 14 měsíců – začínající chodci KAPACITA NAPLNĚNA

Kde: Wellness Centrum; Generála Hlaďo 20; Nový Jičín; 1. patro

Cena: 80 Kč (16 lekcí v bloku) = 1.280 Kč

Cvičení vede: Ing. Kateřina Hubová

Blok bude otevřen při minimálně 6 přihlášených

Přihlásit se můžete osobně v MOZAICE rodinném centru nebo vyplňte přihlášku zde a zašlete na e-mail mozaika@mozaikanj.cz

 

Mozaika – Vaše rodinné centrum, Hoblíkova 34, Nový Jičín, +420 777 975 318 www.mozaikanj.czmozaika@mozaikanj.cz