«

»

Korálky v pondělí

ZAČÍNÁME 27. ledna 2020

 

K O R Á L K Y

v pondělí

Není nic krásnějšího, než si užívat legrace, pohybu a hry se svým dítětem. Důležitou výhodou je i možnost sdílet své dojmy z rodičovství s dalšími rodiči stejně starých dětí.

Korálky jsou hravé cvičení rodičů s dětmi pod vedením lektorky.

Zelené korálky – jsou určené pro děti od 19 měsíců do 23 měsíců. V tomto období se chůze stává velkou součástí pohybu dítěte. Učíme se novým dovednostem a spolupráci dětí. Zdokonalujeme hrubou a jemnou motoriku. Lekce jsou plné pohybu, tanečků, výtvarných a tvořivých hrátek. Cvičení doprovázíme říkadly a písničkami, tím podporujeme rozvoj řeči a vnímání rytmu. Při cvičení používáme i pomůcky např. padák, míče, obruče, šátky aj.

09:00 – 09:45 hodin KAPACITA NAPLNĚNA

Modré korálky – jsou určené pro děti od 24 měsíců do 36 měsíců. V tomto období je pro děti cvičení s rodiči hlavně hrou a zábavou. Děti překonávají větší překážky a prohlubujeme jejich zkušenosti s dosavadními cviky. Do lekcí jsou zařazovány těžší prvky např. kladina nebo velké šikmé plochy. Prohlubujeme u dětí základní dovednosti s míčem (házení, kopání). Učíme se skákat nejrůznějšími způsoby a tím rozvíjíme obratnost a rychlost. Podporujeme jejich nové dovednosti, orientaci v prostoru a vazbu dětí mezi sebou. Nezapomínáme ani na taneční prvky, písničky, říkanky, tvoření a různé pomůcky.

10:00 – 10:45 hodin KAPACITA NAPLNĚNA

 

Modré korálky – jsou určené pro děti od 24 měsíců do 36 měsíců. V tomto období je pro děti cvičení s rodiči hlavně hrou a zábavou. Děti překonávají větší překážky a prohlubujeme jejich zkušenosti s dosavadními cviky. Do lekcí jsou zařazovány těžší prvky např. kladina nebo velké šikmé plochy. Prohlubujeme u dětí základní dovednosti s míčem (házení, kopání). Učíme se skákat nejrůznějšími způsoby a tím rozvíjíme obratnost a rychlost. Podporujeme jejich nové dovednosti, orientaci v prostoru a vazbu dětí mezi sebou. Nezapomínáme ani na taneční prvky, písničky, říkanky, tvoření a různé pomůcky.

11:00 – 11:45 hodin VOLNÁ MÍSTA

Kde: tělocvična; Generála Hlaďo 20; NJ; 1. patro

Cena: 80 Kč (18 lekcí v bloku) = 1.440 Kč

Cvičení vede: Ing. Kateřina Hubová

Přihlásit se můžete osobně v MOZAICE rodinném centru nebo vyplňte přihlášku zde a zašlete na e-mail mozaika@mozaikanj.cz

 

Mozaika – Vaše rodinné centrum, Hoblíkova 34, Nový Jičín, +420 777 975 318 www.mozaikanj.czmozaika@mozaikanj.cz