«

»

Korálky ve středu

ZAČÍNÁME 6. února 2019

volná místa, možnost přihlášení

 

K O R Á L K Y

ve středu

Není nic krásnějšího, než si užívat legrace, pohybu a hry se svým dítětem. Důležitou výhodou je i možnost sdílet své dojmy z rodičovství s dalšími rodiči stejně starých dětí.

Korálky jsou hravé cvičení rodičů s dětmi pod vedením lektorky.

Zelené korálky - jsou určené pro děti od 18 měsíců do 23 měsíců. V tomto období se chůze stává velkou součástí pohybu dítěte. Učíme se novým dovednostem a spolupráci dětí. Zdokonalujeme hrubou a jemnou motoriku. Lekce jsou plné pohybu, tanečků, výtvarných a tvořivých hrátek. Cvičení doprovázíme říkadly a písničkami, tím podporujeme rozvoj řeči a vnímání rytmu. Při cvičení používáme i pomůcky např. padák, míče, obruče, šátky aj.

9:00 – 9:45 hodin

Modré korálky – jsou určené pro děti od 24 měsíců do 36 měsíců. V tomto období je pro děti cvičení s rodiči hlavně hrou a zábavou. Děti překonávají větší překážky a prohlubujeme jejich zkušenosti s dosavadními cviky. Do lekcí jsou zařazovány těžší prvky např. kladina nebo velké šikmé plochy. Prohlubujeme u dětí základní dovednosti s míčem (házení, kopání). Učíme se skákat nejrůznějšími způsoby a tím rozvíjíme obratnost a rychlost. Podporujeme jejich nové dovednosti, orientaci v prostoru a vazbu dětí mezi sebou. Nezapomínáme ani na taneční prvky, písničky, říkanky, tvoření a různé pomůcky.

10:00 – 10:45 hodin

Kde: Wellness Centrum; Generála Hlaďo 20; Nový Jičín; 1. patro

Cena: 80 Kč (16 lekcí v bloku) = 1.280 Kč

Cvičení vede: Ing. Kateřina Hubová

Přihlásit se můžete osobně v MOZAICE rodinném centru nebo vyplňte přihlášku zde a zašlete na e-mail mozaika@mozaikanj.cz