«

»

Červené korálky v úterý

začínáme 12. února 2019

Č e r v e n é  k o r á l k y

cvičení rodičů s dětmi (12 – 17 měsíců)

kapacita naplněna

koralky2

Červené korálky – cvičení rodičů s dětmi od 12 do 17 měsíců na podporu správného psychomotorického rozvoje včetně jemné motoriky. Do lekcí zařazujeme koordinační cvičení. Děti zkouší překonávat různé překážky, tím cvičíme rovnováhu a posilujeme celé tělo. Převažují spíše prvky hry matky s dítětem, jako podpora vazby mezi s sebou. Cvičení je doprovázeno písničky a říkadly, používáme i pomůcky jako je padák, šátky, tunely, měkká stavebnice aj.

 

Kdy: úterý 10:00 – 10:45 hodin

Kde: Wellness Centrum; Generála Hlaďo 20;        1. patro

Lekce vede: Mgr. Martina Kneslová

Cena: 80 Kč (15 lekcí v bloku) = 1.200 Kč

 

 

Přihlásit se můžete osobně v MOZAICE rodinném centru nebo vyplňte přihlášku zde a zašlete na e-mail mozaika@mozaikanj.cz

Mozaika – Vaše rodinné centrum, Hoblíkova 34, Nový Jičín, 741 01  mozaika@mozaikanj.cz +420 777 975 318