«

»

Mimikorálky

začínáme 13. září 2019

stále možnost přihlášení

M i m i k o r á l k y

cvičení rodičů s dětmi (2 – 5 měsíců)

mimi korálky

Děti v tomto období prochází tzv. 1. vzpřímením („pasení koníčku“). V této poloze je motivujeme cvičením a hříčkami k dalšímu získávání rovnováhy. V lekcích zařazujeme cvičení na balančních pomůckách (gymbally, overbally, válce), které již zvládnuté polohy ztěžují svou nestabilitou, zlepšují rovnovážné reakce a svalovou souhru. Do lekcí zařazujeme také další aktivity, jejichž cílem je zvýšený přísun podnětů do nervového systému. Veškeré cvičení probíhá hravou, pro dítě zajímavou formou, a je doprovázeno básničkami a písničkami.

Kdy: pátek 9:00 – 9:45 hodin

Kde: tělocvična; Generála Hlaďo 20; NJ; 1. patro

Lekce vede: Mgr. Martina Kneslová

Cena: 80 Kč (17 lekcí v bloku) = 1.360 Kč

 Blok bude otevřen při minimálně 5 přihlášených

 

Přihlásit se můžete osobně v MOZAICE rodinném centru nebo vyplňte přihlášku zde a zašlete na e-mail mozaika@mozaikanj.cz

Mozaika – Vaše rodinné centrum, Hoblíkova 34, Nový Jičín, 741 01  mozaika@mozaikanj.cz +420 777 975 318