«

»

Červené korálky v úterý

začínáme 28. ledna 2020

Č E R V E N É

 K O R Á L K Y 

Není nic krásnějšího, než si užívat legrace, pohybu a hry se svým dítětem. Důležitou výhodou je i možnost sdílet své dojmy z rodičovství s dalšími rodiči stejně starých dětí.

Korálky jsou hravé cvičení rodičů s dětmi pod vedením lektorky.

Červené korálky – cvičení rodičů s dětmi na podporu správného psychomotorického rozvoje včetně jemné motoriky. Do lekcí zařazujeme koordinační cvičení. Děti zkouší překonávat různé překážky, tím cvičíme rovnováhu a posilujeme celé tělo. Převažují spíše prvky hry matky s dítětem, jako podpora vazby mezi s sebou. Cvičení je doprovázeno písničky a říkadly, používáme i pomůcky jako je padák, šátky, tunely, měkká stavebnice aj.

úterý 09:00 – 09:45 hodin; 12– 18 měsíců KAPACITA NAPLNĚNA

Kde: tělocvična; Generála Hlaďo 20; NJ; 1. patro

Cena: 80 Kč (18 lekcí v bloku) = 1.440 Kč

Cvičení vede: Mgr. Martina Kneslová

Přihlásit se můžete osobně v MOZAICE rodinném centru nebo vyplňte přihlášku zde a zašlete na e-mail mozaika@mozaikanj.cz

 

Mozaika – Vaše rodinné centrum, Hoblíkova 34, Nový Jičín, +420 777 975 318 www.mozaikanj.czmozaika@mozaikanj.cz