«

»

Podpořte nás

Mozaika rodinné centrum z. s. zajišťuje finanční prostředky na svůj provoz z několika zdrojů: z vlastní činnosti (příjmy od klientů), z dotací a grantů a z darů od společností. I díky Vám můžeme nabízet kvalitnější služby.

Podpořit nás můžete také Vy několika způsoby:

Finanční dar

Můžete na náš rozvoj přispět libovolnou finanční částkou. Samozřejmostí je vystavení potvrzení o přijetí finančního daru pro daňové účely.

Kontaktujte nás: mozaika@mozaikanj.cz nebo 777 975 318.

Bankovní spojení: Komerční banka

číslo účtu: 107-9849580287/0100

Věcný dar

Uvítáme kancelářské potřeby (papír do tiskárny, psací potřeby), knihy s tematikou výchova a rodičovství, výtvarné potřeby (plastelíny, lepidla, vodové a temperové barvy, prstové barvy, barevné papíry), hygienické a čistící prostředky.

Každému dárci patří velký dík.