«

»

Korálky ve čtvrtek

začínáme 7. února 2019

K O R Á L K Y 

ve čtvrtek

Není nic krásnějšího, než si užívat legrace, pohybu a hry se svým dítětem. Důležitou výhodou je i možnost sdílet své dojmy z rodičovství s dalšími rodiči stejně starých dětí.

Korálky jsou hravé cvičení rodičů s dětmi pod vedením lektorky.

Nebude chybět ani oblíbený razítkový rituál.   

Modré korálky – jsou určené pro děti od 2 – 3,5 let. V tomto období je pro děti cvičení s rodiči hlavně hrou a zábavou. Děti překonávají větší překážky a prohlubujeme jejich zkušenosti s dosavadními cviky. Do lekcí jsou zařazovány těžší prvky např. kladina nebo velké šikmé plochy. Prohlubujeme u dětí základní dovednosti s míčem (házení, kopání). Učíme se skákat nejrůznějšími způsoby a tím rozvíjíme obratnost a rychlost. Podporujeme jejich nové dovednosti, orientaci v prostoru a vazbu dětí mezi sebou. Nezapomínáme ani na taneční prvky, písničky, říkanky, tvoření a různé pomůcky.

08:45 – 09:30 hodin 

09:45 – 10:30 hodin 

Kde: Wellness Centrum; Generála Hlaďo 20; Nový Jičín; 1. patro

Cena: 80 Kč (17 lekcí v bloku) = 1.360 Kč

Cvičení vede: Zuzana Rosová

Přihlásit se můžete osobně v MOZAICE rodinném centru nebo vyplňte přihlášku zde a zašlete na e-mail mozaika@mozaikanj.cz

 

Mozaika – Vaše rodinné centrum, Hoblíkova 34, Nový Jičín, +420 777 975 318 www.mozaikanj.cz, mozaika@mozaikanj.cz