«

»

NDT Rodina 2023

Projekt „Posilování rodičovských kompetencí a zkvalitňování rodinných vztahů na Novojičínsku III“ reaguje na zjištěné potřebnosti a zkušenosti, které plynou při každodenním kontaktu s rodinami, které navštěvují rodinné centrum Mozaika. Prostřednictvím projektu chceme zprostředkovat a poskytnout komplexní pomoc rodinám s dětmi.  Projekt je zaměřen na posílení rodičovských kompetencí, zkvalitnění rodinných vztahů, zvýšení informovanosti o možnostech řešení krizových, nepříznivých a nenadálých situací, které mohou v rodině nastat a ovlivnit její fungování. Připravit se na situace, které mohou být pro rodinu nebo pro děti obtížné. Projekt má sociálně preventivní charakter, kdy jeho cílem je posílení schopností a dovedností člověka řešit své problémy svými silami, s využitím své přirozené sociální sítě, zvýšení sebedůvěry a sebevědomí rodičů v rodičovský kompetencích a povědomí o potřebách dítěte, či významu stabilních rodinných vazeb.

Projektem chceme napomáhat při předcházení a řešení krizových situací v rodině a posilovat význam rodiny pro společnost. Formou posílení jejich rodičovských kompetencí, kdy mají rodiče možnost získat potřebné informace, znalosti a dovedností pro lepší zvládání obtížných situací v rodině. Možnost sdílení v rámci svépomocných skupin řešících „svou“ problematiku. Projektem chceme napomáhat při předcházení a řešení krizových situací v rodině a posilovat význam rodiny pro společnost. Projekt  bude realizován formou odborných přednášek, workshopů, seminářů, besed a svépomocných skupin.

Projekt je rozdělen do 4 aktivit :

1.Edukativní aktivity na podporu rodiny

  1. Zprostředkování poradenských aktivit
  2. Tréninkové aktivity pro rodiče
  3. Coworking Mozaika

Seznam cílů aktivit projektu:

  1. Zkvalitňovat rodinné vztahy a partnerství
  2. Poskytnout poradenství v oblasti rodiny
  3. Posílit rodičovské kompetence
  4. Předcházet sociálnímu vyloučení rodičů na rodičovské dovolené

Cílovou  skupinou projektu jsou:  Rodiče s dětmi, partneři, matky/otcové na rodičovské/mateřské dovolené, nastávající rodiče, těhotné ženy a jejich partneři, širší rodina, rodiny v krizi a rodiny se specifickými potřebami (člen se zdravotním postižením), neúplné, nebo nefunkční rodiny, senioři a jejich vnoučata, mezigenerační soužití.

Kontakt: Vratislav Rosa, 777 975 318, e-mail: mozaika@mozaikanj.cz

logo MPSV